Egļu audžu produktivitāte līdzenuma apstākļos bijušās PSRS Eiropas daļā.

Pieaugušās audzēs koksnes krāja ir robežās 50 – 70 līdz 400 – 450 kbm/Ha.  Vislielākie koksnes krājumi  raksturīgi kalnu apvidu mežos  Karpatos un Kaukāzā , vismazākie ziemeļu taigas rajonos. Lielā krājas mainība saistīta ar augsnes un klimata izmaiņām. Egles dabīgā areāla robežās likumsakarīga koksnes krājas palielināšanās virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem , bet vienādos platuma apstākļos pakāpeniska samazināšanās no rietumiem uz austrumiem. Tādas produktivitātes izmaiņas ir saskanīgas ar egles prasībām pēc mitruma un temperatūras. Jo augstāka efektīvo temperatūru summa un lielāks nokrišņu daudzums , jo lielāka audžu krāja. Murmanskas apgabalā, kur efektīvo temperatūru summa ir 800 – 1000 grādu C, bet vidējais nokrišņu daudzums gadā 450 – 500 mm, audžu vidējā krāja nepārsniedz 60 – 65 kbm/Ha, bet Brjanskas apgabalā , kur efektīvo temperatūru summa ir 2000 – 2200  un gada vidējais nokrišņu daudzums 600 – 650 mm , krāja sasniedz 275 – 280 kbm/Ha. Karpatos  egļu audžu vidējā krāja pie efektīvo temperatūru summas 2800 – 3000 grādu un nokrišņu daudzuma 800 – 1000 mm un vairāk, vidējā krāja ir 430 kbm/Ha.

Apgabals, republika

Ziemeļu platums grādos

Austrumu garums grādos

Audzes vidējā bonitāte

Pieaugušu audžu vidējā krāja kb/m

Murmanskas

67-69

29-41

V,5

62

Karēlijas    AR

61-67

30-37

IV,3

144

Arhangeļskas    apg.

61-67

37-49

IV,8

139

Komi AR

61-67

44-60

V,2

110

Ļeņingradas    apg.

59-61

28-36

II ,9

233

Vologdas    apg.

59-61

36-47

III,7

194

Igaunijas    PSR

57-60

23-28

II,3

265

Novgorodas    apg.

57-60

30-36

II,7

226

Jaroslavļas    apg.

57-60

38-41

I,9

233

Kostromas    apg.

57-60

41-47

II,5

236

Kirovas    apg.

57-60

47-53

II,3

205

Permas    apg.

57-60

53-59

III,4

191

Latvijas    PSR

56-58

21-28

!,7

271

Kaļiņina    apg.

56-58

31-38

II,2

255

Ivanovas    apg.

56-58

39-43

I,5

248

Gorkijas    apg.

56-58

43-47

II,2

226

Marijskas    AR

56-58

46-50

II,1

233

Udmurtijas    AR

56-58

52-54

II,5

220

Smoļenskas    apg.

54-56

31-35

I,6

257

Maskavas    apg.

54-56

35-40

I,4

256

Vladimiras    apg.

54-56

38-42

I,3

250

Kalugas    apg.

53-55

34-37

I,1

262

Tulas    apg.

53-55

36-39

I,1

250

Rjazaņas    apg.

53-55

39-42

I,5

238

Brjanskas    apg.

52-53

32-35

I,5

277

Orlas    apg.

52-53

35-38

I,0

240

Egle N.I.Kazimirovs, Lesnaja promišlennostj,1983. / krievu val./

Naktsmītne Egļavas mežniecībā 

 

Divas istaba ar ģimenes gultu, skapi, galdu , krēsliem, retroradio (darbojošs).

Viena istaba ar ģimenes gultu un vienvietīgu gultu, skapi, galdu, krēsliem, retroradio.

Klēts ar divām vienvietīgām gultām, galds, krēsli, el. apgaismojums.

 Cenas un papildus informācija...