Pēc vietējo pētījumu vidusskaitļiem mūsu galveno koku sugu vidējo ķīmisko sastāvu var pieņemt šādu:

 

Koku suga Celluloze Lignīns Kolofonijs kopā ar vasku un taukvielām Kolofonijs kopā ar vasku un taukvielām Pelnvielu

Sadegšanas siltums
Hq
kcal

Ar pentozāniem Tīrceluloze C H N
Procentos no absolūti sausas koksnes
Parastā priede 59,5 53 26,6 3,4 51,5 6,1 0,15 0,27 4900
Egle 64 58 27,1 1,8 50,3 6,2 0,14 0,25 4840
Bērzs 49 40 20,1 3,1 49,4 6,2 0,17 0,45 4700
Ozols 44,6 32,6 24 3,7 50,7 6,2 0,2 0,3 4700
Apse                  
Baltalksnis 70,9 47,2 18,3 2,8 50,3 6,3 0,97 0,3 -
Melnalksnis                  

 

Destilācijas produktu iznākums svara procentos no sausas egles koksnes svara. 

 

Destilācijas produkti Pēc Klāsona Pēc Stolzes Pēc Petersa Pēc Kozlova LU meža laboratorijā Egles celuloze pēc Klasona
Mizota rupjkoksne Nemizoti zari ar 16 % mizu
Kokogle 37,81 21,9 28,3 41,8 32,3 35,4 34,8
Etiķūdens - 42,3 40,6 - - - -
Etiķskābes saturs etiķūdenī - 5,1 2,8 - - - -
Etiķskābes no koksnes vairuma 3,19 - - 2,23 2,2 2,8 2,79
Metilalkohols 0,96 - - 0,81 - - 0,07
Acetons 0,2 - - - - - 0,13
Darva 8,08 11,7 9,4 7,41 11,5 11,7 6,28
Gāzes : CO 2 10,3 - - 13,47     11,94
CnHm 0,2 - - 0,46 Ap 25,0 Ap 23,2 0,19
CO 3,78 - - 4,36     3,92
CH4 0,62 - - 1,55     0,22
Terpentīneļla - - - - 0,6 0,8 -

 

Sveķu tecināšana no eglēm.

Sveķu tecināšana no eglēm piekopta gan agrāk, bet pēdējā laikā to atmeta, jo egle daudz jutīgāka pret katru ievainojumu kā priede. Pat pēc nedaudzu gadu visuzmanīgākās apsveķošanas, egles koksne noderīga tikai malkai.

Jau no seniem laikiem linu eļļā šķīdinātus egļu sveķus ar labiem panākumiem lietoja kā labu aizsarglaku visdažādākajos apstākļos. Par to vērtīgumu var spriest pēc viņu sastāva , jo pat sausie , nokasītie egļu sveķi satur ap 50 – 60 % tīro sveķvielu un pēdējo sastāvā atrodam ap 45 – 50 % parasto sveķskābju un 45 – 50 % oksidēto sveķskābju. No pēdējām iegūst šellakas aizstājējproduktu “Vinsol”, pie kam pēdējā iznākums ir 20 – 25 % no pārstrādātā sēra vairuma.

Sveķu tecināšana no eglēm , pēc vēsturiskiem datiem , Saksijā iesākta vēl 15. Gs. Šis ir vienīgais rajons , kur ap 1870.gadu ražoja katru vasaru ap 190 t. egļu sveķu.

Arv.Kalniņš ĶĪMISKĀ MEŽA TECHNOLOĢIJA īga.1944.  

 

Naktsmītne Egļavas mežniecībā 

 

Divas istaba ar ģimenes gultu, skapi, galdu , krēsliem, retroradio (darbojošs).

Viena istaba ar ģimenes gultu un vienvietīgu gultu, skapi, galdu, krēsliem, retroradio.

Klēts ar divām vienvietīgām gultām, galds, krēsli, el. apgaismojums.

 Cenas un papildus informācija...