Valsts vēstures arhīva Alūksnes zonālajā arhīvā pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr 1 , lietas par mūsu meža pārvaldes un apsaimniekošanas struktūrām  pēckara periodā veidojušās šādā kārtībā.

 

Latvijas PSR  Mežrūpniecības Tautas  komisariāts Meža saimniecības un meža materiālu sagatavošanas trests Abrenes apriņķa VIĻAKAS MEŽSAIMNIECĪBA

1945.g.12.aprīlis – 1945.gada 4.maijs.

Latvijas PSR Mežrūpniecības Tautas komisariāts meža saimniecības un meža materiālu sagatavošanas trests “Madonas mežs” / “Madonļes”/ Abrenes apriņķa VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA.

1945.gada 5.maijs – 1945.gada 11. Oktobris.

Latvijas PSR Mežrūpniecības Tautas komisariāts Meža saimniecības un meža materiālu sagatavošanas trests “Madonas mežas”/ “Madonļes”/ Viļakas apriņķa VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1945.gada 12. Oktobris- 1946.gada marts.

Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija Meža saimniecības un meža materiālu sagatavošanas trests “Madonas mežs”/ “Madonļes”/ Viļakas apriņķa VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1946.gada marts  -  1947. Gada septembris

Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija Latvijas ziemeļu rajonu valsts mežmateriālu sagatavošanas trests “Latvijas ziemeļu mežs”/”Latvsevļes”/ Viļakas apriņķa VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA.

1947.gada septembris – 1948.gada septembris.

Latvijas PSR Meža un papīra rūpniecības ministrija Latvijas ziemeļu rajonu valsts mežmateriālu sagatavošanas trests “Latvijas ziemeļu mežs”/Ļatvsevļes”/Viļakas apriņķa VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA.

1948.gada septembris  -  1949.gada 31. Decembris.

Latvijas PSR Meža un papīra rūpniecības ministrija Latvijas ziemeļu rajonu valsts mežmateriālu sagatavošanas trests “Latvijas ziemeļu mežs”/Ļatvsevļes”/ Abrenes rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA.

1950.g. 1. Janvāris  -  1951.g. aprīlis

Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija Latvijas ziemeļu rajonu valsts mežmateriālu sagatavošanas trests “Latvijas ziemeļu mežs”/”Latvsevļes”/ Abrenes rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1951.gada aprīlis  -  1952.gada aprīlis.

Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija Valsts mežmateriālu sagatavošanas trests “Latvijas mežs”/”Latļes”/ Abrenes rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA.

1952.gada aprīlis  -  1953.gada jūlijs

Latvijas PSR Meža un papīra rūpniecības ministrija Valsts mežmateriālu sagatavošanas trests “Latvijas mežs”/”Latļes”/ Abrenes rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1953.gada jūlijs  -  1954.gada jūnijs

Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija Valsts mežmateriālu sagatavošanas trests “Latvijas mežs”/”Latļes”/ Abrenes rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1954.gada jūnijs  -  1954.gada novembris.

Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija Abrenes rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1954.gada novembris  -  1957.gada jūnijs

Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija Abrenes rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1957.gada jūnijs   -   1959.gada 10. Novembris.

Latvijas Psr Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija Balvu rajona VIĻAKAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA.

1959.gada 10. Novembris   -   1975.gada 30. Oktobris.

Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija Balvu rajona ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA

1975.gada 30. Oktobris  - 

Alūksnes valsts vēstures zonālā arhīva Pastāvīgi glabājamo lietu APRAKSTS Nr 1  par 1946. – 1968.gadiem

Naktsmītne Egļavas mežniecībā 

 

Divas istaba ar ģimenes gultu, skapi, galdu , krēsliem, retroradio (darbojošs).

Viena istaba ar ģimenes gultu un vienvietīgu gultu, skapi, galdu, krēsliem, retroradio.

Klēts ar divām vienvietīgām gultām, galds, krēsli, el. apgaismojums.

 Cenas un papildus informācija...