Koku sugas Egle dinamika Egļavas mežniecībā.

Izmantoti meža taksācijas materiāli. Man pieejami vecākie 1952.g. taksācijas apraksti un uz to pamata izveidotās dažādas tabulas. Jāpiezīmē, ka 1952.g. Egļavas mežniecības platība ietver arī Kvintes mežniecību bez toreiz Mežvidu kolhozam atdotajām zemēm Garstērdeles un Stompaku ciemos un ir 9960 Ha.244 kvartāli, vidējā kvartāla platība 40,8 Ha.

Laikos arī mežniecības nosaukums ir bijis 1952.g. Egļeva, 1972.g. – Egļava.

1952.g. ierīcība.

Ekspluatējamie meži

  Saimniecība Ar mežu apkl. ha Ar mežu neapkal.ha. Kopā %

1

Priežu  I 719 7,1 725,1 0,98
 2 Priežu  II 1035,6 13,1 1047,9 14,1
3 Egļu 1663,5 127.9 1793,4 24,2
4 Bērzu lietkoku 1369,1 53,6 1422,7 19,2
5 Bērzu malkas 1633,1 90,5 1724,3 23,3
6 Apšu 990,1 24,6 1014,7 13,7

 

1981.g. ierīcība

  Saimniecība Ar mežu apkl. ha Ar mežu neapkal.ha. Kopā %

1

Priežu  I 2108 1 2117 24
 2 Priežu  II        
3 Egļu 2411 19 2708 30
4 Bērzu lietkoku 2628 2 2630 30
5 Bērzu malkas        
6 Apšu 867   867 10

 

Ar mežu apklātās platības sadalījums pa sugām un biezībām.

1952.g.

  1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 Kopā
Priede 11.7 23.2 134.3 1059.6 485.7 90.3 24.4 8.0 1837
Egle 1.3 50.7 152.2 671.6 401.4 274.8 111.6 52.4 1723
Bērzs 51.5 175.5 259.8 1404.8 344.5 117.9 20.4 2.4 2270
Apse 160.1 254.0 125.3 290.4 108.9 52.3 18.8 7.8 1017
Melnalksnis 11.6 66.0 122.4 314.5 187.0 54.4 39.4 15.8 810
Baltalksnis 2.5 1.0 1.9 2.1 - 0.6 - - 8

 

1961.g. ierīcība

  1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 Kopā
Priede 4,2 24,4 66,3 370,4 28,9 11,6 7,9 2,9 516,6
Egle   21,9 47,2 348,9 282,6 165,6 82,1 83,3 1031,6
Bērzs 160,0 431,2 116,4 456,8 64,9 21,4 10,8 1.7 1263,2
Apse 147,4 209,7 89,6 162,5 45,9 8,8 3,2 7,0 674,1
Melnalksnis 2,5 53,6 65,8 123,4 69,0 21,1 27,2 31,2 393,8
Baltalksnis   2,3 1,4 4,4         8,1

 

1972.g. ierīcības materiāli.

Egļavas mežniecība, platība 4509,ha.129 kvartāli, vidējā kvartāla platība – 35 Ha.

  Dabiski atj. Mākslīgi atj. Kopā Nesasl.kult. % no koppl.
Priede 490 45 535 8 13
Egle 999 238 1237 250 36
Bērzs 1406   1406   34
Melnalksnis 311   311   7
Apse 379 3 382   9
Osis 3   3   -
Liepa 36   36   1

 

Meža zemju sadalījums pa vald. Sugām un bonitātēm.

1961.g. ierīcība.

  Ia I II III IV V Kopā Vid.bon.
Priede     88,0 217,7 146,6 64,3 516,6 3.3
Egle   136,2 783,1 65,8 41,3 5,2 1031,6 1.8
Bērzs   374,0 680,8 134,8 44,5 29,1 1263,2 1.9
Ma     199,1 183,1 11,6   393,8 2.6
Apse 5,8 376,8 289,5 2,0     674,1 1.4
              3916,2  

 

1972.g. ierīcība

  Ia I II III IV V Kopā Vid.bon.
Priede 3 82 100 242 59 57 543 2,83
Egle 120 853 460 51 3   1487 1,32
Bērzs 213 796 261 116 20   1406 1,24
Ma   58 201 52     311 1,98
Apse 133 222 27       382 1,98

 

1981.g. ierīcība.

  Ia I II III IV V Kopā Vid.bon.
Priede 5 227 856 567 334 119 2108 2.6
Egle 321 1135 54 194 7   2411 1.4 /1.2
Bērzs 708 821 66 182 47 4 2628 1.3
Ma   74 385 50 1   510 2.0
Apse 557 245 65       867 1a.4

 

Valdošo koku sugu sadalījums pa vecuma klasēm.

1961.g. ierīcība. 

  I II III IV V VI VII VIII Kopā
Priede 76,2 60,0 37,1 74,8 116,1 72,7 15,8 5,1 457,8
Egle 150,6 6,5 41,6 63,6 218,2 316,1 299,0 22,5 967,5
Bērzs 253,3 286,6 359,7 81,8 109,2 99,2 40,3 196,8 1426,9
Ma                  
Apse 262,7 55,8 168,1 19,2 1,1 5,1 16,3 122,6 651,6
Ba                  

 

1972.g. ierīcība.

  I II III IV V VI VII VIII IX X Kopā

Vid.vec. gados

Priede 46 102 40 60 166 109 8 4     535 72
Egle 291 139 75 90 272 254 116       1237 68
Bērzs 108 213 334 378 75 67 71 20 69 71 1406 36
Ma 14 25 30 59 9 65 34 26 12 37 311 51
Apse 26 148 31 91 16   4 4 22 40 382 35
Ba   1   1 1           3 32

 

1981.g. ierīcība.

  I II III IV V VI VII VIII IX X Kopā

Vid.vec. gados

Priede 72 311 466 474 443 275 53 14     2108 69
Egle 1010 336 238 170 297 241 118 1     2411 47/49
Bērzs 62 183 385 643 506 144 164 198 230 104 2628 46
Ma 8 19 30 67 140 30 114 37 33 32 510 54
Apse 21 104 241 129 270 17 3 22 41 19 867 37
Ba 1 1 1 3   1   2     9 20

 

Ar mežu apklātās platības sadalījums pa vald. Sugām un biezībām.

1972.g. ierīcība.

  0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Kopā

Vidējā Biezība

Priede     23 101 293 68 33 17 535 0,71
Egle 20 68 167 314 307 111 51 199 1237 0,69
Bērzs 4 10 13 77 421 585 197 99 1406 0,78
Ma 2 7 21 20 138 79 28 16 311 0,73
Apse   2   33 74 80 92 101 382 0,84

 

1981.g. ierīcība

  0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Kopā

Vidējā Biezība

Priede 2 14 75 579 876 458   14 2108 0,70
Egle 19 72 191 586 807 620 58 58 2411 0,69/0,68
Bērzs 7 17 56 376 1165 788 188 31 2628 0,73
Ma 4 4 19 59 237 146 31 10 510 0,72
Apse   4 13 77 211 327 171 62 867 0,78

 

Naktsmītne Egļavas mežniecībā 

 

Divas istaba ar ģimenes gultu, skapi, galdu , krēsliem, retroradio (darbojošs).

Viena istaba ar ģimenes gultu un vienvietīgu gultu, skapi, galdu, krēsliem, retroradio.

Klēts ar divām vienvietīgām gultām, galds, krēsli, el. apgaismojums.

 Cenas un papildus informācija...